Science safari

Science safari är en rolig buss full med experiment inom teknik och vetenskap för barn och nyfikna vuxna. Kom och upptäck teknik och vetenskap på ett lustfullt sätt. För mer information se http://sciencesafari.se