Göran Johansson

Lappugglor i södra Sverige

I den sydöstra delen av Halland och de västra delarna av Småland genomsöktes skogarna efter
häckande lappugglor (2020) då man kunde misstänka att det skulle bli flera häckningar beroende på den stora sorktillgången. Det blev ett makalöst år med massor av häckningar och vi får i denna bild/filmvisning följa med ut till ett antal lyckade häckningar. Vi får även en inblick i hur man bygger boplattformar till ugglorna och hur de lämpligast sätts upp. Följ med bakom kulisserna för att se hur det går till att finna ugglorna.

Om Göran Johansson

Medlem i Naturfilmarna.
Om jag skall beskriva mig själv så är jag en naturfotograf/filmare som älskar att sitta stilla och låta naturen komma till mig. Som Tomas Bannerhed skrev i sin bok, ”att låta sig förstubbas” har präglat mitt sätt att arbeta vilket innebär att jag kan sitta stilla ute i naturen och låta naturen komma till mig på sina villkor. Jag arbetar helst med projekt och reser sällan på ”drag” när det gäller fåglar eller andra djur utan jag försöker att arbeta målinriktat med det jag håller på med.

Göran Johansson föreläser kl 11.00-11.45.