Mikael Nord

Mikael Nord är en känd fågelskådarprofil från Varberg. Han har fågelskådat större delen av sitt liv och var den första i Sverige att se 400 fågelarter i landet.
Intresset för fåglar kombineras ofta med fotografi och resor.
Idag äger han Getteröbutiken på naturum Getterön, tillsammans med sin kollega Johan Spiik.


Mikaels föredrag: Getterön – Havsörnens rike
Under vintern rör sig många havsörnar utmed Hallandskusten. Getteröns naturreservat drar till sig örnar som bland annat lockas av de övervintrande gässen. Ofta samlas havsörnarna i små flockar på lokaler likt Getterön.
Havsörnen är en mäktig syn när de svävar över reservatet. Att havsörnen sedan ett par år tillbaka även häckar i Varbergs kommun gör saken inte sämre. Senast det begav sig med havsörnshäckning i kommunen var så långt tillbaka i tiden som 1890!

Mikael Nord har följt havsörnarna på Getterön och dokumenterat dessa mäktiga fåglar under ett flertal vintrar. Upptäck örnarna genom Mikaels fotolins.

Havsörnen är en mäktig syn när de svävar över reservatet. Att havsörnen sedan ett par år tillbaka även häckar i Varbergs kommun gör saken inte sämre. Senast det begav sig med havsörnshäckning i kommunen var så långt tillbaka i tiden som 1890!