Thomas Andersson

Fågelkust – Årstidsväxlingar vid fåglarna och sälarnas kust

Mellan Falkenberg och Varberg finns flacka strandängar. Här möts hav och land. Tidvattnet, lågtryck och högtryck gör att strandlinjen ständigt skiftar. Under hela året finns det fåglar vid denna kust, arterna och antalet, varierar över årstiderna. Denna kust är mina hemmamarker, här har jag fotograferat och tittat på fåglar i över fyra decennier. Fågellivet har skiftat genom åren. I vissa fall på ett positivt sätt,  men tyvärr är flera fågelarter, starkt hotade idag. Jag fotograferar regelbundet vid dessa salta strandängar. Nya bilder på fåglar, sälar, strandängar och hav gör att mitt föredrag förändras och skiftar utseende för varje år.

Thomas Andersson föreläser kl 12.00-12.45.