Börje Gunnevik

Föreläsning – Uttrar

Många års spårning och spaning efter utter har lett fram till att jag började hålla föreläsningar/undervisningar om detta fantastiska djur, utter. Tack vare mitt intresse och kunskap om utter, har detta lett fram till att jag har anlitats som expert av myndigheter, både vad det gäller inventering av bestånd och rättsliga frågor, där skyddet av utter åberopats. Genom mitt ständiga sökande efter mer kunskap om utter, har jag blivit inbjuden vid flera tillfällen till djurparker i Sverige där de har den utterart vi har här, lutra lutra. Likaså har jag varit inbjuden till Naturhistoriska Riksmuseét i Stockholm, dit alla förolyckade uttrar skickas. Fick guidning i hela anläggningen och fick då se allt det de har om djur. Även närvara vid obduktionen av en utter. Sveriges Radio P1 Naturmorgon var med mig i naturen en dag och spanade efter utter. Därefter sändes ett reportage om detta i radio. Även lokalradion P4 Jönköping har kontaktat mig vid ett flertal tillfällen och intervjuat mig, bl.a. vid anläggande av faunapassager. I mina föreläsningar får vi lära känna uttern i dess olika livsmiljöer och höra om vad som görs för att bevara arten. Föreläsare: Börje Gunnevik, naturfotograf och föreläsare

Börje Gunnevik föreläser kl. 14.00-14.45.