Invigning

Arkitekt Håkan Cullberg inviger det utbyggda stora gömslet och platån/utsiktsplatsen vid besöksparkeringen kl. 12-13. Samling vid platån vid besöksparkeringen kl. 12.00.

Utsiktsplatån